Tag Archives: กาต้มน้ำเหล็กญี่ปุ่น

ป้านชาแต้จื๋ว ดิน ZHUNI ปั้นมือ

[ชื่อ] ที่เรียกว่า   Xishi สีแดง (สีดำ)ปั้นมือ [วัสดุ] วัสดุแต้จิ๋ว Zhuni ปรับทราย (ไม่เพิ่มวัตถุดิบสารเคมีใด ๆ ) [กระบวนการ]  ทำด้วยมือ [ความจุ] จำนวน  100cc  [รายละเอียด]  10.2 × 7.2 × 6.6 ซม. [แหล่งกำเนิด]  กวางตุ้งแต้จิ๋ว                                        [ภาพ] 100% แผนภูมิยิงจริง หม้อ XiShi เป็นชื่อที่มีความหมาย: มันควรจะเหมือนกันในขณะที่สหรัฐฯและความงามหรือว่าหม้อนี้เป็นแรงบันดาลใจจากความงาม: ความสวยงามของปากเป็นพวยร่างกายหม้อเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหม้อเต็มไปด้วยน้ำที่จับเป็นเอวบางก่อให้เกิด ประเภทหม้อในกาน้ำชาเป็นอย่างชัดแจ้งบันทึกทางประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกที่จะทำประเภทของหม้อนี้โดย Xuyou Quan

จานรองถ้วย

Chaozhou shou la hu

Chaozhou shou la hu

การดื่มชาผู่เออร์ของยูนนานแก้โรคเบาหวานได้จริงหรือ?

การดื่มชาผู่เออร์ของยูนนานแก้โรคเบาหวานได้จริงหรือ? รัฐบาลเมืองผู่เออร์ มณฑลยูนนานได้แถลงข่าวว่า ชาผู่เออร์มีสรรพคุณทางยา ในการลดน้ำตาลในเลือด และป้องกันความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Jilin และมหาวิทยาลัย Chengchun Science and Technology ได้ตรวจสอบและทำการวิจัยเป็นเวลานานกว่า 2 ปี ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลยูนนานได้จัดเวทีหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการดื่มชาผู่เออร์ด้วย นาย Sheng Jun รองนายอำเภอเมืองผู่เออร์กล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญมั่นใจว่า การดื่มชาผู่เออร์ในปริมาณที่เหมาะสม จะสามารถช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือด และป้องกันความเสี่ยงจากการเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากชาผู่เออร์มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเติบโตของเอนไซม์ ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคเบาหวาน การวิจัยในช่วงแรก ได้ทำการทดลองกับหนูจำนวน 20 ตัว ที่มีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูง โดยนักวิจัยจะให้ชาผู่เออร์แก่หนูจำนวน 10 ตัว ดื่มเป็นประจำ และไม่ให้ชาผู่เออร์แก่หนูที่เหลืออีก 10 ตัวดื่มเลย ผลการวิจัยภายหลัง 11 เดือน พบว่า หนูที่ได้ดื่มชาผู่เออร์ทั้ง 10 ตัว รอดชีวิต และไม่ปรากฏสัญญาณของการติดเชื้อ ในขณะที่มีหนูเพียง 2 ตัว ที่ไม่ได้ดื่มชาผู่เออร์ รอดชีวิต […]