Tag Archives: Cast iron teapot

Chaozhou shou la hu

Chaozhou shou la hu

การดื่มชาผู่เออร์ของยูนนานแก้โรคเบาหวานได้จริงหรือ?

การดื่มชาผู่เออร์ของยูนนานแก้โรคเบาหวานได้จริงหรือ? รัฐบาลเมืองผู่เออร์ มณฑลยูนนานได้แถลงข่าวว่า ชาผู่เออร์มีสรรพคุณทางยา ในการลดน้ำตาลในเลือด และป้องกันความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Jilin และมหาวิทยาลัย Chengchun Science and Technology ได้ตรวจสอบและทำการวิจัยเป็นเวลานานกว่า 2 ปี ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลยูนนานได้จัดเวทีหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการดื่มชาผู่เออร์ด้วย นาย Sheng Jun รองนายอำเภอเมืองผู่เออร์กล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญมั่นใจว่า การดื่มชาผู่เออร์ในปริมาณที่เหมาะสม จะสามารถช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือด และป้องกันความเสี่ยงจากการเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากชาผู่เออร์มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเติบโตของเอนไซม์ ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคเบาหวาน การวิจัยในช่วงแรก ได้ทำการทดลองกับหนูจำนวน 20 ตัว ที่มีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูง โดยนักวิจัยจะให้ชาผู่เออร์แก่หนูจำนวน 10 ตัว ดื่มเป็นประจำ และไม่ให้ชาผู่เออร์แก่หนูที่เหลืออีก 10 ตัวดื่มเลย ผลการวิจัยภายหลัง 11 เดือน พบว่า หนูที่ได้ดื่มชาผู่เออร์ทั้ง 10 ตัว รอดชีวิต และไม่ปรากฏสัญญาณของการติดเชื้อ ในขณะที่มีหนูเพียง 2 ตัว ที่ไม่ได้ดื่มชาผู่เออร์ รอดชีวิต […]

Wanghongjuan ป้านชา

ผลงานของ Wanghongjuan

ผลผลิตใบชาของยูนนานเพิ่มขึ้น 45,000 ตัน

ผลผลิตใบชาของยูนนานเพิ่มขึ้น 45,000 ตัน ข้อมูลจากกรมเกษตรมณฑลยูนนานระบุว่า ช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 อุตสาหกรรมชาและแนวโน้มของตลาดเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยความต้องการของชาแดงมีมากขึ้น และตลาดชาเขียวก็ฟื้นตัวเช่นกัน ทำให้ตลาดชาผูเอ่อร์พัฒนาอย่างมั่นคง ยูนนานมีการพัฒนาอุตสาหกรรมใบชาในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2554 ดังนี้ – พื้นที่สวนชารวม 5.6 ล้านหมู่ (เท่ากับ 2.33 ล้านไร่) เพิ่มขึ้นจากช่วงปลายปี 2553 จำนวน 84,500 หมู่ (เท่ากับ 35,208 ไร่) หรือร้อยละ 1.51 – ผลผลิตชา 210,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวของปีที่แล้ว 45,000 ตัน หรือร้อยละ 1.51 – ภาคเกษตรกรรมมีมูลค่าการผลิตชา 4,020 ล้านหยวน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวของปีที่แล้ว 820 ล้านหยวน หรือร้อยละ 5.63 – ภาคอุตสาหกรรม มีการแปรรูปชามูลค่า […]