Tag Archives: Tea

ประเภทของชาต่างๆ

ประเภทของชา ปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่ยังไม่รู้ความแตกต่าง […]

ป้านชาแต้จื๋ว ดิน ZHUNI ปั้นมือ

[ชื่อ] ที่เรียกว่า   Xishi สีแดง (สีดำ)ปั้นมือ [วัสดุ] […]

จานรองถ้วย

Chaozhou shou la hu

Chaozhou shou la hu