February 11, 2014

“กะทิ” ไม่ใช่ผู้ร้าย

หลาย คนยังมีความเข้าใจที่ ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการบริโภค “กะทิ ” ส่วนหนึ่งเข้าใจผิดคิดว่า กะทิเป็น ผู้ก่อการร้าย ที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆ หารู้ไม่ว่า ข้อเท็จจริง ซึ่งได้รับการพิสูจน์และยืนยันจาก นักโภชนาการ ระบุว่า กะทิ “ไม่ใช่”ผู้ร้าย ตรงกันข้ามกลับเป็นพระเอกเพราะมีต่อ ประโยชน์ต่อร่างกาย ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมั นมะพร้าวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สารอาหารในกะทิ […]
May 1, 2013

MT80 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ

MT80 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ
April 30, 2013

MT55 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ 175 cc

MT55 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ 175 cc
April 30, 2013

MT53 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ

MT53 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ 170 cc