Tag Archives: ชาอูหลง

ชาอูหลง เป็นชาที่ผ่านกระบวนการกึ่งหมัก จากหนึ่งยอดสองใบที่เด็ด ค่อยๆ ม้วนให้ได้เป็นเม็ดเล็กๆ กลมจนแห้ง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาอูหลง เมื่อชงแล้วใบก็จะบานกลับมาเหมือนตอนยอดสดก่อนเก็บเกี่ยว บางครั้งจึงเทียบชาอูหลงว่าเป็น ชากังฟู คงเพราะใช้กังฟูเยอะในกระบวนการผลิต

เมืองผู๋เอ่อร์ได้รับสมญานาม “เมืองกาแฟของจีน”

DT016 ชาผู่เอ๋อ หัวชา ต้าอี้ 2012

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 56 China Fruit Marketing Association […]

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ    

ถ้วยชาประจำตัวเลดี้กาก้า

ถ้วยชาที่ฉันชอบหิ้วไปไหนมาไหนด้วยเสมอเพราะมันทำให้ฉันรู […]

ชา

ชา เป็นผลผลิตทางเกษตรกรรมจากใบ ยอดอ่อน และก้าน ของต้นชา […]