Tag Archives: ชาผู่เอ๋อ ซื้อที่ไหน

DT33 ชาผู่เอ๋อ สุก Taetea

DT33 ชาผู่เอ๋อ สุก TAETEA ชื่อสินค้า ชาผู่เอ๋อ  TAETEA  (ต้ายี่) Dà yì 201 hóng yùn yuán chá Production ขาผู่เอ๋อสุก Specification 100 กรัม/แผ่น วันที่ผลิต ปี 2012 ผู้ผลิต Menghai Tea Factory วิธีการเก็บรักษา อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปราศจากกลิ่นและเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิห้อง Dà yì 201 hóng yùn yuán chá xxx สรรพคุณของ ชาผู่เอ๋อ   1. ชาผู่เอ๋อ ช่วยในการละลายไขมัน และควบคุมน้ำหนักจาก การวิจัยพบว่า การทำปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องของชาผู่เอ่อร์ จะส่งผลให้เกิดสารทางเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยในการละลายไขมัน และมีผลต่อการลดน้ำหนักด้วย 2. ชาผู่เอ๋อ ช่วยลดความดันโลหิต และปัญหาที่เกิดจากหลอดเลือดอุดตันสามารถ ลดไตรตรีเซอไรต์ […]

Chaozhou shou la hu

Chaozhou shou la hu

การดื่มชาผู่เออร์ของยูนนานแก้โรคเบาหวานได้จริงหรือ?

การดื่มชาผู่เออร์ของยูนนานแก้โรคเบาหวานได้จริงหรือ? รัฐบาลเมืองผู่เออร์ มณฑลยูนนานได้แถลงข่าวว่า ชาผู่เออร์มีสรรพคุณทางยา ในการลดน้ำตาลในเลือด และป้องกันความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Jilin และมหาวิทยาลัย Chengchun Science and Technology ได้ตรวจสอบและทำการวิจัยเป็นเวลานานกว่า 2 ปี ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลยูนนานได้จัดเวทีหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการดื่มชาผู่เออร์ด้วย นาย Sheng Jun รองนายอำเภอเมืองผู่เออร์กล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญมั่นใจว่า การดื่มชาผู่เออร์ในปริมาณที่เหมาะสม จะสามารถช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือด และป้องกันความเสี่ยงจากการเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากชาผู่เออร์มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเติบโตของเอนไซม์ ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคเบาหวาน การวิจัยในช่วงแรก ได้ทำการทดลองกับหนูจำนวน 20 ตัว ที่มีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูง โดยนักวิจัยจะให้ชาผู่เออร์แก่หนูจำนวน 10 ตัว ดื่มเป็นประจำ และไม่ให้ชาผู่เออร์แก่หนูที่เหลืออีก 10 ตัวดื่มเลย ผลการวิจัยภายหลัง 11 เดือน พบว่า หนูที่ได้ดื่มชาผู่เออร์ทั้ง 10 ตัว รอดชีวิต และไม่ปรากฏสัญญาณของการติดเชื้อ ในขณะที่มีหนูเพียง 2 ตัว ที่ไม่ได้ดื่มชาผู่เออร์ รอดชีวิต […]

Wanghongjuan ป้านชา

ผลงานของ Wanghongjuan