Tag Archives: การปฏิบัติการดื่มชาในประวัติศาสตร์

เรื่องราวการเคาะนิ้วเพื่อขอบคุณในวัฒนธรรมการดื่มชาแบบจีน