April 25, 2013

อุปกรณ์ชงชา

April 11, 2013

ชาผู่เอ๋อ สุก Menghai TAETEA 7572 (2012)

ชาผู่เอ๋อ สุก TAETEA 7572 (2012) ชื่อสินค้า ชาผู่เอ๋อ TAETEA 7572 (ต้ายี่) Production ขาผู่เอ๋อสุก Specification 357 กรัม/แผ่น วันที่ผลิต ปี 2012 ผู้ผลิต Menghai Tea Factory วิธีการเก็บรักษา อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปราศจากกลิ่นและเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิห้อง
April 2, 2013

MT42 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ

MT42 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ
April 1, 2013

MT35 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ hong ni [hulu]

MT35 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ hong ni [hulu]