Tag Archives: Cast iron pots

อุปกรณ์ชงชา

ชาผู่เอ๋อ สุก Menghai TAETEA 7572 (2012)

ชาผู่เอ๋อ สุก TAETEA 7572 (2012) ชื่อสินค้า ชาผู่เอ๋อ TAETEA 7572 (ต้ายี่) Production ขาผู่เอ๋อสุก Specification 357 กรัม/แผ่น วันที่ผลิต ปี 2012 ผู้ผลิต Menghai Tea Factory วิธีการเก็บรักษา อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปราศจากกลิ่นและเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิห้อง

MT42 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ

MT42 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ

MT35 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ hong ni [hulu]

MT35 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ hong ni [hulu]