Tag Archives: ป้านชา

เมืองผู๋เอ่อร์ได้รับสมญานาม “เมืองกาแฟของจีน”

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 56 China Fruit Marketing Association ได้ประกาศว่า เมืองผู๋เอ่อร์ มณฑลยูนนานเป็น “เมืองกาแฟของจีน” เมืองผู๋เอ่อร์ มีการเพาะปลูกกาแฟมากว่า 100 ปี และเริ่มเพาะปลูกเชิงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2531 ในปี 2555 เมืองผู๋เอ่อร์มีพื้นที่เพาะปลูกกาแฟรวม 650,000 หมู่ (270,833 ไร่) เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว 270,000 หมู่ (112,500 ไร่) มีผลผลิต 36,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 900 ล้านหยวน และส่งออกกาแฟจำนวน 24,700 ตัน คิดเป็นมูลค่า 99.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันเมืองผู๋เอ่อร์มีเอกชนผู้ผลิตกาแฟ 70 ราย ในจำนวนนี้ได้รับสิทธิในการส่งออก 12 ราย วิเคราะห์ ปัจจุบันเวียดนามได้ยกระดับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกกาแฟโรบัสต้าอันดับ 1 ของโลก แต่เมื่อรวมกับกาแฟออะราบิก้าแล้ว เวียดนามครองอันดับ 2 […]

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ    

เมืองผูเอ่อร์ เมืองแห่งใบชาจีน

การท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน (Yunnan) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน เป็นมณฑลเขตชั้นในที่ไม่มีทางออกทะเล โดยมีเมืองหลวงชื่อ คุนหมิง หรือเมืองที่ถูกขนานนามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ” เมืองผูเอ่อร์ (Pu’er City) อีกหนึ่ง เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งของมณฑลยูนนาน โดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งผลิตชาผูเอ่อร์ (Pu-erh tea) และได้รับการ ขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งใบชาจีน แหล่งใบชาโลก” เป็นแหล่งปลูกต้นชาและกำเนิดวัฒนธรรมใบชาที่ขึ้นชื่อของโลก ทั้งเป็นบ้านเกิดของชาผูเอ่อร์ โดยในปี 2003 สมาคมแลกเปลี่ยนใบชาของจีนตั้งชื่อให้อย่างเป็นทางการว่า “เมืองแห่งใบชาจีน” เมืองนี้เป็นต้นกำเนิดของ “ถนนโบราณชาม้า” เพราะเป็น เส้นทาง โบราณที่ใช้ในการขนส่งใบชาด้วยม้า ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,800 ปี เกิดเป็นวัฒนธรรมชาผูเอ่อร์ที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ เมืองผูเอ่อร์ ประกอบไปด้วยประชากรชนที่เป็นเผ่าน้อยของเขตผูเอ่อร์มี 1,440,000 คน คิดเป็นสัดส่วน 61% ของประชากรทั้งหมด ทั่วเขตมีชนเผ่าน้อย 36 เผ่า และชน เผ่าที่ปักหลักตั้งถิ่นฐานเป็นเวลายาวนานในเขตนี้มี 14 เผ่า ที่สำคัญได้แก่ ชนเผ่าฮาหนี อี๋ ไต ลาฮู […]