Tag Archives: ใบชา

ป้านชาแต้จื๋ว ดิน ZHUNI ปั้นมือ

[ชื่อ] ที่เรียกว่า   Xishi สีแดง (สีดำ)ปั้นมือ [วัสดุ] วัสดุแต้จิ๋ว Zhuni ปรับทราย (ไม่เพิ่มวัตถุดิบสารเคมีใด ๆ ) [กระบวนการ]  ทำด้วยมือ [ความจุ] จำนวน  100cc  [รายละเอียด]  10.2 × 7.2 × 6.6 ซม. [แหล่งกำเนิด]  กวางตุ้งแต้จิ๋ว                                        [ภาพ] 100% แผนภูมิยิงจริง หม้อ XiShi เป็นชื่อที่มีความหมาย: มันควรจะเหมือนกันในขณะที่สหรัฐฯและความงามหรือว่าหม้อนี้เป็นแรงบันดาลใจจากความงาม: ความสวยงามของปากเป็นพวยร่างกายหม้อเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหม้อเต็มไปด้วยน้ำที่จับเป็นเอวบางก่อให้เกิด ประเภทหม้อในกาน้ำชาเป็นอย่างชัดแจ้งบันทึกทางประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกที่จะทำประเภทของหม้อนี้โดย Xuyou Quan

จานรองถ้วย

เมืองผู๋เอ่อร์ได้รับสมญานาม “เมืองกาแฟของจีน”

DT016 ชาผู่เอ๋อ หัวชา ต้าอี้ 2012

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 56 China Fruit Marketing Association ได้ประกาศว่า เมืองผู๋เอ่อร์ มณฑลยูนนานเป็น “เมืองกาแฟของจีน” เมืองผู๋เอ่อร์ มีการเพาะปลูกกาแฟมากว่า 100 ปี และเริ่มเพาะปลูกเชิงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2531 ในปี 2555 เมืองผู๋เอ่อร์มีพื้นที่เพาะปลูกกาแฟรวม 650,000 หมู่ (270,833 ไร่) เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว 270,000 หมู่ (112,500 ไร่) มีผลผลิต 36,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 900 ล้านหยวน และส่งออกกาแฟจำนวน 24,700 ตัน คิดเป็นมูลค่า 99.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันเมืองผู๋เอ่อร์มีเอกชนผู้ผลิตกาแฟ 70 ราย ในจำนวนนี้ได้รับสิทธิในการส่งออก 12 ราย วิเคราะห์ ปัจจุบันเวียดนามได้ยกระดับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกกาแฟโรบัสต้าอันดับ 1 ของโลก แต่เมื่อรวมกับกาแฟออะราบิก้าแล้ว เวียดนามครองอันดับ 2 […]

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ