Tag Archives: ชาผู่เ๋อ๋อ

ชาผู่เอ๋อ Longsheng chaye 2007

ZHONG CHA registered trademarks 55th anniversary

ZHONG CHA ฉลองครบรอบ 55ปี ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ในปี 2006  

ชาผูเอ๋อ สุก ZHONG CHA 7581 2010

ชาผูเอ๋อ สุก ZHONG CHA 7581 2010  

Límíng chá chǎng(โรงงานชารุ่งอรุณ)

มณฑลยูนนานรุ่งอรุณ บริษัท NGS โรงงานร่วมชา (เรียกว่ารุ่งอรุณของชา) ตั้งอยู่ในที่สวยงามมีมนต์ขลังดินแดนสิบสองปันนา Menghai จากส่วนหนึ่งของดินแดนบุกเบิกสำนักมณฑลยูนนาน กลุ่มการชาก่อตั้งขึ้นในต้นปี 1964, หลังจากหลายทศวรรษของการทำการเกษตรอย่างหนักกลายเป็นโรงงานชายามเช้าของวันนี้  “คุณภาพของการอยู่รอดชื่อเสียงและการพัฒนา” เป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังธุรกิจอุดมการณ์ของเราเป็นแนวทาง แต่ยังเจริญเติบโตและพัฒนา ความคืบหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสร้างแบรนด์เป็นผู้ให้บริการสำหรับการพัฒนาสุขภาพและยั่งยืนขององค์กรที่จะฉีดพลังใหม่ อาศัยจากฐานที่มีคุณภาพ Menghai ชานิเวศเพื่อให้ตลาดมีสีเขียวที่มีคุณภาพสูงผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและบริการ       กว่าปีที่เราให้ความสนใจใกล้เคียงกับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการตลาดในเวลาเดียวกันยังคงเสริมสร้างการจัดการภายใน บริษัท ได้เสร็จสิ้นการรับรองจากอาหารสีเขียวอุตสาหกรรมการรับรองใบอนุญาตการผลิต, ISO9001 และการรับรอง HACCP, เมฆชายี่ห้อรับรอง (YC) และงานอื่น ๆ สำหรับ การพัฒนาของผู้ประกอบการวางรากฐาน “แปดเหลี่ยม” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของโรงงานชายามเช้าซึ่งเกิดจากตำนานที่สวยงามของพุทธโรงงานหมาย Yu Tea ปูนกับผลิตภัณฑ์ชาที่มีคุณภาพสูงและผู้คนจากทุกเดินชีวิตและทุกด้านตั้งสะพานมิตรภาพร่วมชีวิตที่ดี ที่ได้รับรางวัล “เหลี่ยม” น้ำชาแบรนด์ในสิ่งที่ชา: เช่นนานาชาติกวางโจวชา Expo, นานาชาติปักกิ่งชาบ่อชนะหลายเหรียญทองหลักเหรียญทองหมิงรางวัลรากเหง้าชา “เหลี่ยม” ชนะมณฑลยูนนาน เครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแบรนด์ “Bajiaoting” เป็นหนึ่งในสิบอันดับแบรนด์ที่มีชื่อเสียง, ชา “เหลี่ยม” ในปี 2009 เป็นชื่อแบรนด์ที่มีชื่อเสียงยูนนานของสินค้าเกษตรสินค้าแบรนด์เนมเป็นยูนนานในปี 2010 ยังมีชื่ออยู่ในเดือนมีนาคม 2010 มณฑลยูนนาน การจัดการอุตสาหกรรมขององค์กรชั้นนำการเกษตรระดับจังหวัด โรงงานชาอรุณยังได้รับรางวัลชื่อของอุตสาหกรรมชาของรัฐบาลยูนนานคนจังหวัดได้รับรางวัลหน่วยขั้นสูงของการผลิต       ชาสุขภาพ […]