Tag Archives: การดูแลสุขภาพ

ป้านชาแต้จื๋ว ดิน ZHUNI ปั้นมือ

[ชื่อ] ที่เรียกว่า   Xishi สีแดง (สีดำ)ปั้นมือ [วัสดุ] วัสดุแต้จิ๋ว Zhuni ปรับทราย (ไม่เพิ่มวัตถุดิบสารเคมีใด ๆ ) [กระบวนการ]  ทำด้วยมือ [ความจุ] จำนวน  100cc  [รายละเอียด]  10.2 × 7.2 × 6.6 ซม. [แหล่งกำเนิด]  กวางตุ้งแต้จิ๋ว                                        [ภาพ] 100% แผนภูมิยิงจริง หม้อ XiShi เป็นชื่อที่มีความหมาย: มันควรจะเหมือนกันในขณะที่สหรัฐฯและความงามหรือว่าหม้อนี้เป็นแรงบันดาลใจจากความงาม: ความสวยงามของปากเป็นพวยร่างกายหม้อเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหม้อเต็มไปด้วยน้ำที่จับเป็นเอวบางก่อให้เกิด ประเภทหม้อในกาน้ำชาเป็นอย่างชัดแจ้งบันทึกทางประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกที่จะทำประเภทของหม้อนี้โดย Xuyou Quan

จานรองถ้วย

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ    

“ชาลิ่วป่าว” เมืองอู๋โจว ได้รับความคุ้มครองผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่นของประเทศแล้ว

สำนักข่าวซินหัว-เขตฯ กว่างซีจ้วง ได้รับรายงานเทศบาลเมืองอู๋โจว (Wu Zhou City, 梧州市) ว่า สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งชาติจีน (The General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine: AQSIQ, 国家质检总局) ได้ดำเนินการตรวจสอบและอนุมัติการจดทะเบียน “ชาลิ่วป่าว” เป็นผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ท้องถิ่น “ชาลิ่วป่าว” (Liu Bao Tea, 六堡茶) ถือเป็น 1 ใน 24 ชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ชาลิ่วป่าวได้รับการตั้งชื่อตามถิ่นกำเนิดในหมู่บ้านลิ่วป่าว (Liu Bao Village, 六堡乡) อำเภอชางอู่ (Cang Wu County, 苍梧县) เมืองอู๋โจว (Wu Zhou City, 梧州市) เขตฯ กว่างซีจ้วง นับถึงปัจจุบัน ชาฯ ดังกล่าวมีประวัติการผลิตยาวนานกว่า 1,000 ปีมาแล้ว […]