ตำนานบุตรทั้งเก้าของมังกร : The Nine sons of the chinese dragon

ตำนานบุตรทั้งเก้าของมังกรและความสำคัญของพวกเขาในฐานะสัตว์เลี้ยงชา

บุตรทั้งเก้าของมังกรเป็นตัวละครที่โดดเด่นในตำนานจีน ซึ่งแต่ละตัวมีลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะตัว มังกรเหล่านี้ไม่เพียงแต่ปรากฏในสถาปัตยกรรมและศิลปะจีนโบราณ แต่ยังมีความสำคัญในพิธีการแบบดั้งเดิมเช่นพิธีชงชา การใช้มังกรเหล่านี้เป็นสัตว์เลี้ยงชาในการชงชาเพิ่มความลึกซึ้งทางวัฒนธรรมและความหมายเชิงสัญลักษณ์

หลังจากที่เราชงชาเสร็จ หรือหลังจากที่เราดื่มชา ตัวชาที่เหลือเราจะนำมาเทบนตัวตุ๊กตาเลี้ยงน้ำชา หรือ Tea pet หรือ สัตว์เลี้ยงน้ำชา โดยการที่เรารินไปแต่ละตัวก็จะมีความหมายที่ดีแฝงอยู่ได้ ตามลักษณะของมังกร

 

 

1. ปี่ซี (赑屃)

 • ลักษณะ: มังกรที่มีร่างเป็นเต่า มักจะถูกวาดภาพให้ถือของหนัก เช่น ก้อนหินหรือจารึกหิน
 • คุณสมบัติ: สื่อถึงความแข็งแกร่ง ความมั่นคง และความทนทาน
 • ในฐานะสัตว์เลี้ยงชา: การรินชาบนปี่ซีสามารถสื่อถึงการเรียกความแข็งแกร่งและความอดทนในชีวิตของคุณ แสดงถึงความมั่นคงในสิ่งที่คุณทำ เช่นเดียวกับความมั่นคงที่ต้องใช้ในการเตรียมชาอย่างละเอียด

 

2. ฉิวเหวิน (螭吻)

 • ลักษณะ: มังกรที่มักจะถูกวาดภาพให้อยู่บนหลังคา มองไปในระยะไกล มีตัวคล้ายปลา
 • คุณสมบัติ: สื่อถึงการปกป้องและการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะการป้องกันไฟ
 • ในฐานะสัตว์เลี้ยงชา: การรินชาบนฉิวเหวินอาจเป็นการขับไล่สิ่งชั่วร้ายและปกป้องบ้านหรือสถานที่ที่มีการชงชา สื่อถึงการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

 

 

 

 

3. ผู่เหลา (蒲牢)

 • ลักษณะ: มังกรที่มีเสียงคำรามดัง มักจะถูกวาดภาพบนหูของกระดิ่ง
 • คุณสมบัติ: สื่อถึงการตื่นตัวและการขยายเสียง
 • ในฐานะสัตว์เลี้ยงชา: การรินชาบนผู่เหลาสามารถสื่อถึงการเพิ่มความตระหนักรู้และความชัดเจน อาจสื่อถึงการขยายคุณภาพดีหรือการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ เช่นเดียวกับการขยายรสชาติและกลิ่นของชา

 

 

 

4. ปี้อั้น (狴犴)

 • ลักษณะ: มังกรที่มีรูปร่างคล้ายเสือ มักจะปรากฏใกล้ประตูศาลหรือคุก
 • คุณสมบัติ: สื่อถึงความยุติธรรม อำนาจ และการบังคับใช้กฎหมาย
 • ในฐานะสัตว์เลี้ยงชา: การรินชาบนปี้อั้นอาจเป็นการแสดงถึงความปรารถนาให้มีความยุติธรรมและความเที่ยงตรงในชีวิตหรือในเรื่องทางกฎหมาย เรียกคุณสมบัติของอำนาจและความซื่อสัตย์สุจริต

 

 

 

5. เถาเทีย (饕餮)

 • ลักษณะ: มังกรที่มีปากใหญ่ มีความตะกละตะกลาม มักจะปรากฏบนภาชนะโบราณ
 • คุณสมบัติ: สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์และความโลภ
 • ในฐานะสัตว์เลี้ยงชา: การรินชาบนเถาเทียสามารถสื่อถึงการเรียกความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง เตือนให้เห็นถึงการรักษาสมดุลและการหลีกเลี่ยงความโลภ

 

 

6. ปาเสีย (霸下)

 • ลักษณะ: มังกรที่มีรูปร่างคล้ายเต่า มีความเกี่ยวข้องกับน้ำ มักจะปรากฏใกล้แม่น้ำหรือสะพาน
 • คุณสมบัติ: สื่อถึงการควบคุมน้ำและการป้องกันน้ำท่วม
 • ในฐานะสัตว์เลี้ยงชา: การรินชาบนปาเสียอาจเป็นการสื่อถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์หรือสถานการณ์ของตนเอง สื่อถึงการป้องกันจากความท้าทายที่ยิ่งใหญ่

 

 

 

 

7. หยาอึน (睚眦)

 • ลักษณะ: มังกรที่มีความดุร้าย ชอบการต่อสู้ มักจะปรากฏบนอาวุธ เช่น ดาบ
 • คุณสมบัติ: สื่อถึงความกล้าหาญและความแข็งแกร่ง
 • ในฐานะสัตว์เลี้ยงชา: การรินชาบนหยาอึนสามารถเรียกความกล้าหาญและความแข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเผชิญกับความท้าทายหรือความขัดแย้ง

 

 

 

 

8. ซวนหนี (狻猊)

 • ลักษณะ: มังกรที่มีรูปร่างคล้ายสิงโต มักจะปรากฏบนเตาเผาธูป
 • คุณสมบัติ: สื่อถึงความสงบและการทำสมาธิ
 • ในฐานะสัตว์เลี้ยงชา: การรินชาบนซวนหนีอาจเป็นการเรียกความสงบและการทำสมาธิ สร้างบรรยากาศที่เงียบสงบและเหมาะสำหรับการดื่มชา

 

 

 

9. เจียวทู (椒图)

 • ลักษณะ: มังกรที่รักความเป็นส่วนตัว มักจะปรากฏบนลูกบิดประตู
 • คุณสมบัติ: สื่อถึงการปกป้องและความเป็นส่วนตัว
 • ในฐานะสัตว์เลี้ยงชา: การรินชาบนเจียวทูสามารถสื่อถึงการปกป้องพื้นที่ส่วนตัวและความเป็นส่วนตัว สื่อถึงการรักษาความลับและการสร้างบรรยากาศที่ปลอดภัย

 

สรุป

การใช้บุตรทั้งเก้าของมังกรเป็นสัตว์เลี้ยงชาในการชงชาไม่เพียงแต่เพิ่มประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและความงาม แต่ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติสามารถเรียกคุณสมบัติหรือพรเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมังกรแต่ละตัว การรินชาบนสัตว์เลี้ยงชาเหล่านี้เป็นการกระทำเชิงพิธีที่เชื่อมโยงผู้ดื่มชากับความหมายและคุณค่าที่ลึกซึ้งที่มังกรแต่ละตัวแทน สร้างประสบการณ์การชงชาที่เต็มไปด้วยความหมายทางวัฒนธรรมและความงดงามทางศิลปะ