Tag Archives: TAETEA

DT33 ชาผู่เอ๋อ สุก Taetea

DT33 ชาผู่เอ๋อ สุก TAETEA ชื่อสินค้า ชาผู่เอ๋อ  TAETEA  (ต้ายี่) Dà yì 201 hóng yùn yuán chá Production ขาผู่เอ๋อสุก Specification 100 กรัม/แผ่น วันที่ผลิต ปี 2012 ผู้ผลิต Menghai Tea Factory วิธีการเก็บรักษา อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปราศจากกลิ่นและเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิห้อง Dà yì 201 hóng yùn yuán chá xxx สรรพคุณของ ชาผู่เอ๋อ   1. ชาผู่เอ๋อ ช่วยในการละลายไขมัน และควบคุมน้ำหนักจาก การวิจัยพบว่า การทำปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องของชาผู่เอ่อร์ จะส่งผลให้เกิดสารทางเคมีชนิดหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยในการละลายไขมัน และมีผลต่อการลดน้ำหนักด้วย 2. ชาผู่เอ๋อ ช่วยลดความดันโลหิต และปัญหาที่เกิดจากหลอดเลือดอุดตันสามารถ ลดไตรตรีเซอไรต์ […]

Xiaguan tea factory

Xiaguan Tea Factory (Chinese: 云南下关沱茶集团; pinyin: yúnnán xiàguān túochá jítuán) is a tea factory producing pu’erh tea. Xiaguan Tea Factory was founded in 1941 and is located in Dali, Yunnan, China. Xiaguan Tea Factory is a major producer of compressed pu’erh tea, most notably túochá (沱茶, “Bowl-shaped Tea”(?)) and bĭngchá (饼茶, “Disc Tea”). Aged túochá […]