Tag Archives: อาหารเพื่อสุขภาพ

เมืองผู๋เอ่อร์ได้รับสมญานาม “เมืองกาแฟของจีน”

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 56 China Fruit Marketing Association ได้ประกาศว่า เมืองผู๋เอ่อร์ มณฑลยูนนานเป็น “เมืองกาแฟของจีน” เมืองผู๋เอ่อร์ มีการเพาะปลูกกาแฟมากว่า 100 ปี และเริ่มเพาะปลูกเชิงอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี 2531 ในปี 2555 เมืองผู๋เอ่อร์มีพื้นที่เพาะปลูกกาแฟรวม 650,000 หมู่ (270,833 ไร่) เก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว 270,000 หมู่ (112,500 ไร่) มีผลผลิต 36,500 ตัน คิดเป็นมูลค่า 900 ล้านหยวน และส่งออกกาแฟจำนวน 24,700 ตัน คิดเป็นมูลค่า 99.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันเมืองผู๋เอ่อร์มีเอกชนผู้ผลิตกาแฟ 70 ราย ในจำนวนนี้ได้รับสิทธิในการส่งออก 12 ราย วิเคราะห์ ปัจจุบันเวียดนามได้ยกระดับขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกกาแฟโรบัสต้าอันดับ 1 ของโลก แต่เมื่อรวมกับกาแฟออะราบิก้าแล้ว เวียดนามครองอันดับ 2 […]

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ    

ชาของขวัญ Dayi TEA & LOVE ปี 2011

ชาของขวัญ Dayi TEA & LOVE ปี 2011 ชาผู่เออร์สุก น้ำหนัก 357 กรัม

ปั้นชาที่ทำด้วยมือ 160cc Yixing Teapot the teapot Fanjiatai pot Zhuang WANG Jian

Handmade beauties 160cc four-generation descendant of authentic Yixing Teapot the teapot Fanjiatai pot Zhuang WANG Jian