Tag Archives: ร้านชา

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ    

Yixing Teapot ภูเขาโคลนสีเขียว ปั้นมือ 150 cc

Zisha แร่ภูเขาโคลนสีเขียว คลาสสิกมีความประพฤติดีความสง่างาม ภูเขาเขียวเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในที่สุดโคลนเบาบางคุณภาพเป็นที่ชัดเจน