Category Archives: 03 ป้านชา YIXING

ปั้นชานั้น ถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญสุดยอดในการชงชาจีน

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ    

Yixing Teapot ภูเขาโคลนสีเขียว ปั้นมือ 150 cc

Zisha แร่ภูเขาโคลนสีเขียว คลาสสิกมีความประพฤติดีความสง่างาม ภูเขาเขียวเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในที่สุดโคลนเบาบางคุณภาพเป็นที่ชัดเจน

ปั้นชา ชุดไข่มังกร

ปั้นชา Yixing ปั้นมือ ชุดไข่มังกร    

ปั้นชา ลูกแพร

ปั้นชา Yixing แร่วัสดุของแท้พิเศษบริสุทธิ์ Teapot Zhuni รูปลูกแพร์