ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ

MT23 ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ 7 MT23 ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ 6

MT23 ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ
MT23 ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ

MT23 ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ 4

MT23 ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ
MT23 ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ

MT23 ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ 2 MT23 ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ 1

 

 

ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ
ปั้นชา Yixing Teapot ปั้นมือ