เมืองผูเอ่อร์ เมืองแห่งใบชาจีน

การท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน (Yunnan) อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ ของจีน เป็นมณฑลเขตชั้นในที่ไม่มีทางออกทะเล โดยมีเมืองหลวงชื่อ คุนหมิง หรือเมืองที่ถูกขนานนามว่า “นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ”

เมืองผูเอ่อร์ (Pu’er City) อีกหนึ่ง เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งของมณฑลยูนนาน โดยเฉพาะในเรื่องของแหล่งผลิตชาผูเอ่อร์ (Pu-erh tea) และได้รับการ ขนานนามว่าเป็น “เมืองแห่งใบชาจีน แหล่งใบชาโลก” เป็นแหล่งปลูกต้นชาและกำเนิดวัฒนธรรมใบชาที่ขึ้นชื่อของโลก ทั้งเป็นบ้านเกิดของชาผูเอ่อร์

โดยในปี 2003 สมาคมแลกเปลี่ยนใบชาของจีนตั้งชื่อให้อย่างเป็นทางการว่า “เมืองแห่งใบชาจีน” เมืองนี้เป็นต้นกำเนิดของ “ถนนโบราณชาม้า” เพราะเป็น เส้นทาง โบราณที่ใช้ในการขนส่งใบชาด้วยม้า ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,800 ปี เกิดเป็นวัฒนธรรมชาผูเอ่อร์ที่ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่

เมืองผูเอ่อร์ ประกอบไปด้วยประชากรชนที่เป็นเผ่าน้อยของเขตผูเอ่อร์มี 1,440,000 คน คิดเป็นสัดส่วน 61% ของประชากรทั้งหมด ทั่วเขตมีชนเผ่าน้อย 36 เผ่า และชน เผ่าที่ปักหลักตั้งถิ่นฐานเป็นเวลายาวนานในเขตนี้มี 14 เผ่า ที่สำคัญได้แก่ ชนเผ่าฮาหนี อี๋ ไต ลาฮู ว้า ปู้หล่างและเย้า เป็นต้น

ท่ามกลางขนบประเพณีชนเผ่าน้อยที่แตกต่างกัน ได้ถูกล้อมรอบด้วยบรรยากาศโรแมนติกและความงามแห่งธรรมชาติ ถือเป็นลักษณะเด่นพิเศษของเมืองผูเอ่อร์แห่งนี้ นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังจะได้สัมผัสบรรยากาศของเมือง ผูเอ่อร์ที่ถูกรายล้อมไปด้วยหุบเขา ไร่ชา และกลิ่นชาผูเอ่อร์อันหอมอบอวลไปทั้งเมือง…