ชาของขวัญ Dayi TEA & LOVE ปี 2011

ชาของขวัญ Dayi TEA & LOVE ปี 2011

ชาผู่เออร์สุก น้ำหนัก 357 กรัม

ชาผู่เอ๋อ คือ ใบชาที่หมักโดยธรรมชาติ รสชาติดี ยิ่งหมักนาน ยิ่งรสดี ไม่ฟาด ไม่ขม ขับถ่ายสะดวก
ชาผู่เอ๋อ คือ ใบชาที่หมักโดยธรรมชาติ รสชาติดี ยิ่งหมักนาน ยิ่งรสดี ไม่ฟาด ไม่ขม ขับถ่ายสะดวก