จะเลือกซื้อ ปั้นชาที่ดี ต้องดูอย่างไร

รายงานจากรายการ CCTV ทุกสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

เพื่อแสดง “ความจริงของปั้นชา” ที่ตลาดเต็มไปด้วยสีที่มีสารเคมี ที่ใช้ทำปั้นชาเลียนแบบ เคมีวัสดุเช่นเดียวกับการฉ้อโกงชื่อเรื่องการผลิตของ ปั้นชา
ผู้สื่อข่าวรายการ CCTC ได้สำรวจธุรกิจในท้องถิ่น พบว่าบางงานที่มีชื่อเสียงน้อย ของปั้นชา ทุกคอลเลกชันที่มีใบรับรอง แต่ก็เป็นที่เข้าใจกัน, ใบรับรองเหล่านี้เป็นฝีมือของตัวเองพิมพ์
เราควรศึกษาดีๆก่อนที่จะเลือกซื้อปั้นชา

ตอนที่ 1

ตอนที่2