July 9, 2018

ประเภทของชาต่างๆ

ประเภทของชา ปัจจุบันมีคนจำนวนมากที่ยังไม่รู้ความแตกต่างของชา โดยปกติแล้วชาจะถูกเรียกแตกต่างกันตามกรรมวิธีการผลิตหรือแปรรูปชา แล้วชาจะผลิตจากต้นชาเป็นหลัก( Camellia sinensis)   ชาเขียว เป็นชาที่ไม่ผ่านกระบวนการหมัก โดยจะนำใบชาที่เก็บมาผัดด้วยความร้อนเพื่อคงสีเขียวของใบชาไว้ และทำให้ใบชาแห้งก่อนที่จะเกิดกระบวนการหมัก ใบชาจะถูกผัดให้ทั่วจนแห้งเท่าๆกัน และชาญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะนำไปนึ่ง โดยเวลาที่ใช้ในการนึ่งจะเป็นตัวบอกประเภทชาต่างๆ อย่างเช่น เซนฉะ จะใช้เวลานึ่ง 30-90 วินาที แล้วจึงนำไปนวดแล้วต่อด้วยทำให้แห้ง ชาเหลือง ชาเหลืิองค้นพบจากชาเขียวที่พอผ่านกระบวนการแล้วควบคุมขั้นตอนไม่ดี ทำให้ชาแห้งไม่ทันเวลา ใบชาที่กองไว้นานจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนำ้ชาจึงมีสีเหลืองเพราะมีการเกิดกระบวนการหมัก เหตุผลหลักๆที่มีการผลิตชาเหลือง เพราะลบลักษณะกลิ่นเขียวของชาเขียวออกไปโดยที่ยังมีคุณประโยชน์เหมือนชาเขียว ชาดำ […]