Tag Archives: Green tea

Green tea is made solely from the leaves of Camellia sinensis that have undergone minimal oxidation during processing. Green tea originates from China

Theanine ธีอะนิน

ธีอะนินเป็นกรดอะมิโนประเภทหนึ่งที่มีอยู่ในเฉพาะใบชามีสรรพคุณช่วยบำรุงระบบประสาทจึงถูกนำไปประยุกต์ใช้ในวงการแพทย์อย่างแพร่หลายและเป็นกรดอะมิโนประเภทที่มีปริมาณมากที่สุดในชาอีกด้วย ปกติธีอะนินมี บริมาณ 40% ขึ้นไปของปริมาณทั้งหมดของกรดอะมิโนในชา ธีอะนินทำให้ชามีรสที่สดชื่นและหวาน ช่วยบำรุงระบบประสาททำให้รู้สึกผ่อนคลาย ลดความเครียด ปรับความดันโลหิต นอกจากนี้ยังมีสรรพคุณบำรุงสุขภาพหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับชาเขียว แต่เกิดผลชัดเจนกว่าชาเขียว ธีอะนีน มีกลไกการทำงานในสมอง ด้วยการยับยั้งการจับสารสำคัญต่อ กลูตาเมท รีเซพเตอร์ในสมอง เมื่อวัดสารสำคัญในการสื่อประสาทในเซลล์สมองพบว่า ธีอะนีน สามารถเพิ่มสาร ซีโรโทนิน (Serotonin), โดปามีน(Dopamine) และกาบา (GABA) ทำให้หนูทดลองเพิ่มการเรียนรู้และความจำ (Learning and Memory) การวิจัยในคน พบว่า ธีอะนีน ช่วยให้สมองปลดปล่อยคลื่นสมองอัลฟา (Alpha Brain Wave) มากขึ้น และลดการปลดปล่อยคลื่นสมอง เบต้า (Beta Brain Wave) ลง ซึ่งทำให้เกิดความผ่อนคลาย (Relaxation) และลดความเครียดได้ เป็นการส่งเสริมให้มีจิตใจที่สงบ มีสมาธิมากขึ้น ไม่หงุดหงิดง่าย ช่วยให้ลำดับความคิดเป็นระบบระเบียบมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น ธีอะนีน ยังช่วยส่งเสริมให้คุณภาพของการนอนหลับดีขึ้น สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่เต็มอิ่ม จะแนะนำให้รับประทาน แอล-ธีอะนีน […]