สีา้ำชา ชาผู่เอ๋อ

August 17, 2014

สีน้ำชาของขาผู่เอ๋อดิบ เก็บไว้หลายๆปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

สีน้ำชาของขาผู่เอ๋อดิบ เก็บไว้หลายๆปี มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้