January 15, 2016

คางคกสามขา หรือ เซียมซู

คางคกสามขาหรือเซียมซู เมื่อมีเหรียญอี้จิงอยู่ในปากคางคกสามขา จะช่วยดึงดูดความมั่งคั่งอย่าง มหาศาลเข้ามาในบ้านของคุณคางคกสามขาเป็นสัตว์ที่ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งและถือกันว่าจะนำโชคดีมาให้ให้ตั้งคางคกไว้ในมุมทแยงกับประตูบ้าน    เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดและห้ามนำไปตั้งไว้ในห้องนอนเด็ดขาด  เนื่องจากคางคกสามขาสามารถคายเงินคายทองได้ จึงเหมาะที่จะตั้งไว้ในลิ้นชักเก็บเงิน หรือบนตู้เก็บเงินการเปิดลิ้นชักหรือตู้เก็บเงินแต่ละครั้งหมายถึงการคายเงินคายทองออกมาทุกครั้ง เรื่องเล่าอยู่ว่า หนึ่งในศิษย์โปรดของท่านลื่อต่งปิง (เซียนท่านหนึ่งในบรรดาแปดเซียน) ซึ่งเป็นปรมาจารย์สำนักแชเซี้ยไผ่ ชื่อว่า เหล่าไหเซี้ยม ท่านเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมแก่กล้า ชอบช่วยเหลือชาวบ้าน และสามารถปราบอสูรและสยบมารได้ มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านเหล่า ไหเซี้ยมได้ปราบมารตนหนึ่ง ที่แปลงกายมาจากคางคกสามขา สีทอง หลังจากที่คางคกสามขาถูกสยบแล้ว ก็ได้กลับตัวกลับใจ และขอติดตามรับใช้ท่านเหล่าไหเซี้ยม เนื่องจากท่านเหล่าไหเซี้ยม ชอบช่วยเหลือคนยากคนจน […]