Showing all 22 results

07 อุปกรณ์ชงชา

GT10 PUERH TEA GIFT BOX A106 718

฿675.00

07 อุปกรณ์ชงชา

GT09 PUERH TEA GIFT BOX A105

฿280.00

07 อุปกรณ์ชงชา

GT05 PUERH TEA GIFT BOX A101

฿280.00

07 อุปกรณ์ชงชา

GT04 PUERH TEA GIFT BOX A100

฿280.00

07 อุปกรณ์ชงชา

GT03 PUERH TEA GIFT BOX A99

฿480.00

03 ป้านชา YIXING

MT236 ป้านชา YIXING

฿2,850.00

12 ตุ๊กตาเลื้ยงน้ำชา Tea Pet

CC04/A96 รูปปั้นเซียนชา

฿1,550.00

08 ถ้วยชา TEA CUP

TC32 ถ้วยชา-KK-11/2

฿850.00

08 ถ้วยชา TEA CUP

TC31 ถ้วยชาKK-11/2

฿850.00

08 ถ้วยชา TEA CUP

TC29 ถ้วยชา 11/2

฿850.00

03 ป้านชา YIXING

MT226 ปั้นชา YIXING

฿3,000.00

07 อุปกรณ์ชงชา

HT02 อุปกรณ์ชา A81 kk14-4

฿250.00

07 อุปกรณ์ชงชา

A35 แผนที่ปลูกชา

฿180.00

02 ชาผู่เอ๋อ ดิบ RAW TEA

RT13 ชาผู่เอ๋อ ดิบ Junzhong hao 2012

฿4,500.00