Showing all 18 results

07 อุปกรณ์ชงชา

CT13 จานรองถ้วย A207

฿450.00
Special Discount -4%

07 อุปกรณ์ชงชา

LT06 อุปกรณ์ชงชา A209 KK-16/4

Original price was: ฿550.00.Current price is: ฿530.00.

06 กาต้มน้ำเหล็ก เหล็กหล่อ IRON TEAPOT

IP18 กาต้มน้ำเหล็กหล่อ IRON TEAPOT

฿9,900.00

06 กาต้มน้ำเหล็ก เหล็กหล่อ IRON TEAPOT

A206 แผ่นนำความร้อน

฿50.00

07 อุปกรณ์ชงชา

A199 ช้อนตักถ้วย

฿250.00

13 ถ้วยชงชา GAIWAN

GW47 Gaiwan KK31/1

฿420.00

02 ชาผู่เอ๋อ ดิบ RAW TEA

RT21 ชาผู่เอ๋อ ดิบ zhutong cha 2013

฿1,000.00

14 ถาดชงชา TEA TRAY

TT31 ถาดชงชา jj33/3

฿2,150.00

08 ถ้วยชา TEA CUP

TC50 Teacup A10-1

฿350.00

13 ถ้วยชงชา GAIWAN

GW41 Gaiwan KK31/1

฿420.00

13 ถ้วยชงชา GAIWAN

GW40 Gaiwan KK31/1

฿420.00

13 ถ้วยชงชา GAIWAN

GW30 Gaiwan KK31/1

฿260.00