Showing all 47 results

07 อุปกรณ์ชงชา

GT10 PUERH TEA GIFT BOX A106

฿675.00

07 อุปกรณ์ชงชา

GT09 PUERH TEA GIFT BOX A105

฿280.00

07 อุปกรณ์ชงชา

GT05 PUERH TEA GIFT BOX A101

฿280.00

07 อุปกรณ์ชงชา

GT04 PUERH TEA GIFT BOX A100

฿280.00

07 อุปกรณ์ชงชา

GT03 PUERH TEA GIFT BOX A99

฿480.00

03 ป้านชา YIXING

MT236 ป้านชา YIXING

฿2,850.00

12 ตุ๊กตาเลื้ยงน้ำชา Tea Pet

CC04/A96 รูปปั้นเซียนชา

฿1,550.00

08 ถ้วยชา TEA CUP

TC32 ถ้วยชา-KK-11/2

฿850.00

08 ถ้วยชา TEA CUP

TC31 ถ้วยชาKK-11/2

฿850.00

08 ถ้วยชา TEA CUP

TC29 ถ้วยชา 11/2

฿850.00

03 ป้านชา YIXING

MT226 ปั้นชา YIXING

฿3,000.00

07 อุปกรณ์ชงชา

HT02 อุปกรณ์ชา A81 kk14-4

฿250.00

07 อุปกรณ์ชงชา

NT04/A75 อุปกรณ์ชา

฿140.00

07 อุปกรณ์ชงชา

NT02/A73 อุปกรณ์ชา A1-1

฿120.00

03 ป้านชา YIXING

MT187 ปั้นชา YIXING

฿7,500.00

07 อุปกรณ์ชงชา

A35 แผนที่ปลูกชา

฿180.00

02 ชาผู่เอ๋อ ดิบ RAW TEA

RT13 ชาผู่เอ๋อ ดิบ Junzhong hao 2012

฿4,500.00

08 ถ้วยชา TEA CUP

TC19 ถ้วยชา

฿180.00

01 ชาผู่เอ๋อ สุก DONE TEA

DT16 ชาผู่เอ๋อ สุก Fuhai 7576 2010

฿2,650.00
Special Discount -13%

08 ถ้วยชา TEA CUP

TC05 ถ้วยชา A7-4

฿70.00
Special Discount -13%

08 ถ้วยชา TEA CUP

TC04 ถ้วยชา A7-4

฿70.00

02 ชาผู่เอ๋อ ดิบ RAW TEA

RT36 ชาผู่เอ๋อ ดิบ XIA GUAN 7543(2012)

฿2,950.00

01 ชาผู่เอ๋อ สุก DONE TEA

DT71 ชาผูเอ๋อ สุก ZHONG CHA 7581 2010

฿3,500.00

02 ชาผู่เอ๋อ ดิบ RAW TEA

RT001 ชาผู่เอ๋อ ZHONG CHA 7541 2011

฿2,950.00

02 ชาผู่เอ๋อ ดิบ RAW TEA

RT004 ZHONG CHA 9061 2007

฿4,500.00

01 ชาผู่เอ๋อ สุก DONE TEA

DT005 ZHONG CHA Y671 (2009)

฿2,475.00

01 ชาผู่เอ๋อ สุก DONE TEA

DT007 ชาผู่เอ๋อ สุก ZHONG CHA Y562 (2011)

฿1,800.00

01 ชาผู่เอ๋อ สุก DONE TEA

DT003 Zhong CHA 7581(2011)

฿3,500.00

01 ชาผู่เอ๋อ สุก DONE TEA

DT001 ชาผู่เอ๋อ SHUN HAI NAKA 2010 (COOK)

฿3,900.00