Showing all 36 results

ชุด ถ้วย ชา , ถ้วย ชา จีน , ถ้วย ชา เขียว , อุปกรณ์ ชง ชา , เครื่อง ชง ชา จีน , ชุด ชง ชา , กา ชง ชา , ถ้วยชาอังกฤษ, Gaiwan , ชุด น้ำ ชา ,ถ้วยชา ,ปั้น ชา จีน ,ปั้นชาจีน ,ปั้นชาจีนโบราณ ,ปั้นชาอี้ชิง ,ปั้นชาและชา ,ป้านชา

06 กาต้มน้ำเหล็ก เหล็กหล่อ IRON TEAPOT

IP51 ด้ามจับฝาเตาเหล็ก มังกร อุปกรณ์ชงชา A1-2

฿290.00

06 กาต้มน้ำเหล็ก เหล็กหล่อ IRON TEAPOT

IP50 ด้ามจับฝาเตาเหล็ก อุปกรณ์ชงชา A1-2

฿290.00

07A เตาต้มน้ำ Stove

VT34 เตาอัลกอฮอล์

฿750.00

06 กาต้มน้ำเหล็ก เหล็กหล่อ IRON TEAPOT

IP30 หม้อต้มน้ำ เหล็กหล่อ พร้อมเตา

฿13,500.00