Showing all 17 results

อุปกรณ์ ใช้ในพิธีชงชา

มีดแซะชาผู่เอ๋อ แปรง Tea Knite

NT24 มีดแซะชา น้ำตาลเข้ม

฿390.00

มีดแซะชาผู่เอ๋อ แปรง Tea Knite

NT23 มีดแซะชา 14.8×1.8cm

฿390.00

มีดแซะชาผู่เอ๋อ แปรง Tea Knite

NT15 แปรงปัด ป้านชา สีน้ำตาลอ่อน

฿300.00

มีดแซะชาผู่เอ๋อ แปรง Tea Knite

NT14 แปรงปัด ป้านชา สีน้ำตาลเข้ม

฿330.00

มีดแซะชาผู่เอ๋อ แปรง Tea Knite

NT13 Tea Knite เข็มแกะชา ผู่เออร์

฿250.00

มีดแซะชาผู่เอ๋อ แปรง Tea Knite

NT12 Tea Knite เข็มแกะชา ผู่เออร์

฿250.00

มีดแซะชาผู่เอ๋อ แปรง Tea Knite

NT11 Tea Knite เข็มแกะชา ผู่เออร์

฿250.00

มีดแซะชาผู่เอ๋อ แปรง Tea Knite

NT10 Tea Knite เข็มแกะชา ผู่เออร์

฿250.00