Showing all 38 results

ชุด ถ้วย ชา , ถ้วย ชา จีน , ถ้วย ชา เขียว , อุปกรณ์ ชง ชา , เครื่อง ชง ชา จีน , ชุด ชง ชา , กา ชง ชา , ถ้วยชาอังกฤษ,Gaiwan, ชุด น้ำ ชา ,ถ้วยชา ,ปั้น ชา จีน ,ปั้นชาจีน ,ปั้นชาจีนโบราณ ,ปั้นชาอี้ชิง ,ปั้นชาและชา ,ป้านชา

จานรองถ้วย Coaster

CT28 ที่รองถ้วย 16-2

฿35.00

จานรองถ้วย Coaster

CT26 ที่รองถ้วย 16-2

฿35.00

จานรองถ้วย Coaster

CT21 แผ่นรองถ้วย

฿20.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT20 จานรองถ้วย 9cm

฿150.00

จานรองถ้วย Coaster

CT18 แผ่นรองถ้วย 9.2cm

฿12.00

07 อุปกรณ์ชงชา

CT13 จานรองถ้วย A207

฿450.00