Showing all 84 results

ชุด ถ้วย ชา , ถ้วย ชา จีน , ถ้วย ชา เขียว , อุปกรณ์ ชง ชา , เครื่อง ชง ชา จีน , ชุด ชง ชา , กา ชง ชา , ถ้วยชาอังกฤษ,Gaiwan, ชุด น้ำ ชา ,ถ้วยชา ,ปั้น ชา จีน ,ปั้นชาจีน ,ปั้นชาจีนโบราณ ,ปั้นชาอี้ชิง ,ปั้นชาและชา ,ป้านชา,แก้ว ชง ชา

฿240.00
฿100.00

09 ถ้วยชา แก้ว ใส แก้ว ใส 2 ชั้น

GS111 ชุดชงชา เซรามิค ชุดของขวัญ (สีเทา)

฿1,150.00

09 ถ้วยชา แก้ว ใส แก้ว ใส 2 ชั้น

GS110 ชุดชงชา เซรามิค ชุดของขวัญ (สีแดง)

฿1,500.00

09 ถ้วยชา แก้ว ใส แก้ว ใส 2 ชั้น

GS109 ชุดชงชา เซรามิค ชุดของขวัญ (สีดำ)

฿1,500.00

09 ถ้วยชา แก้ว ใส แก้ว ใส 2 ชั้น

GS92 ชุดชงชา ชงกาแฟ พร้อมแก้วสองชั้น

฿860.00

09 ถ้วยชา แก้ว ใส แก้ว ใส 2 ชั้น

GS89 ชุดชงชา แก้วใสสองชั้น แบบพกพา

฿1,900.00
฿300.00
฿220.00
฿240.00

08 ถ้วยชา TEA CUP

TC347 แก้วใส2ชั้น

฿330.00

05 กาน้ำชา แก้วใส ทนความร้อน

JP23 แก้วใส สองชั้น ชง Matcha

฿490.00

09 ถ้วยชา แก้ว ใส แก้ว ใส 2 ชั้น

TC193 แก้วใส สองชั้น 240 ml

฿290.00

05 กาน้ำชา แก้วใส ทนความร้อน

CL01 ผงขจัดคราบ

฿300.00

08 ถ้วยชา TEA CUP

TC204 Double Glass Teacup ขนาด 35 ml

฿150.00

08 ถ้วยชา TEA CUP

TC202 Double Glass Teacup ขนาด 30ml

฿135.00

09 ถ้วยชา แก้ว ใส แก้ว ใส 2 ชั้น

TC194 ถ้วยชาแก้วใสสองชั้น 30ml

฿50.00

09 ถ้วยชา แก้ว ใส แก้ว ใส 2 ชั้น

PB45 Tea Glass Pot ขวดน้ำชา พกพา แก้วใส

฿530.00