Category Archives: Bodum Assam tea press

กา แก้วทนความร้อน Bodum Assam tea press

กาชงชาทำจากแก้วโบโรซิลิเกต ทนความร้อนสูงถึง 530 องศา มีฟิวเตอร์สแตน เลสพร้อมก้านกดที่สามารถ ล๊อกใบชาไว้ที่ด้าน ล่างของฟิวเตอร์ จึงไม่ทำให้้รสชาติของชา เข้มขึ้น เพราะสามารถเติมน้ำเดือดได้อีกครั้ง และตั้งอุ่นบนเพรทความร้อนได้