ป้านชาแต้จื๋ว ดิน ZHUNI ปั้นมือ

[ชื่อ] ที่เรียกว่า   Xishi สีแดง (สีดำ)ปั้นมือ

[วัสดุ] วัสดุแต้จิ๋ว Zhuni ปรับทราย (ไม่เพิ่มวัตถุดิบสารเคมีใด ๆ )

[กระบวนการ]  ทำด้วยมือ

[ความจุ] จำนวน  100cc 

[รายละเอียด]  10.2 × 7.2 × 6.6 ซม.

[แหล่งกำเนิด]  กวางตุ้งแต้จิ๋ว                                       

[ภาพ] 100% แผนภูมิยิงจริง

ป้านชาแต้จื๋ว ดิน ZHUNI ปั้นมือ 1

หม้อ XiShi เป็นชื่อที่มีความหมาย: มันควรจะเหมือนกันในขณะที่สหรัฐฯและความงามหรือว่าหม้อนี้เป็นแรงบันดาลใจจากความงาม: ความสวยงามของปากเป็นพวยร่างกายหม้อเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหม้อเต็มไปด้วยน้ำที่จับเป็นเอวบางก่อให้เกิด ประเภทหม้อในกาน้ำชาเป็นอย่างชัดแจ้งบันทึกทางประวัติศาสตร์และเป็นครั้งแรกที่จะทำประเภทของหม้อนี้โดย Xuyou Quan

ป้านชาแต้จื๋ว ดิน ZHUNI ปั้นมือ 2 ป้านชาแต้จื๋ว ดิน ZHUNI ปั้นมือ 3 ป้านชาแต้จื๋ว ดิน ZHUNI ปั้นมือ 4 ป้านชาแต้จื๋ว ดิน ZHUNI ปั้นมือ 5