ตำรากดจุดหมวด คอ แขนและมือ

 

โรคกระดูกสันหลังคอเสื่อม( Cervical Spondylosis, ZZY, 4-8-2556 )

คอเอียง บิด( Torticollis, GSM, 16-5-2557 )

ชาปลายนิ้วมือและนิ้วเท้า( So & JTS, 16/7/2556 )

ตะคิวข้อศอก( Elbow Cramp, So, 21-2-2557 )

นิ้วมือชา( So, GSM and EWB; 2-6-2555 )

ปวดข้อมือ( Wrist Pain )

ปวดแขนด้านฝ่ ามือ

ปวดประสาทบริเวณข้อมือ-2( Carpal Tunnel Syndrome, ATJ )

ปวดแขนท่อนล่าง

ปวดคอ-1( Neck Pain, GSM, 8-5-2557 )

ปวดต้นแขนและกระดูก ( Pain of the Arm and the Humerus, GSM, 19-12-2556 )

กระดูกสันหลังคอเสื่อม( Cervical Spondylosis )

ผลการรักษาอาการนิ้วมือชา( 29-5-2555 )

โรคปวดต้นคอ-1( BYT & WC )

โรคข้อนิ้วมือแข็ง( Stiff Fingers )

ชาปลายนิ้วมือและนิ้วเท้า( So & JTS )

นิ้วมือชา( So, GSM and EWB )

ผลการรักษาอาการนิ้วมือชา

ผลการรักษาอาการมือสั่น( 19-4-2556 )

โรคปวดมือและนิ้วมือ( Arthritis, GSM )

มือสั่น( GSM & So )

ยกแขนไม่ขึ้น( Numb Deltoid Muscle, So, 5-2-2557 )

โรคข้อนิ้วมือแข็ง( Stiff Fingers, JTS, 25-5-2556 )

โรคปวดต้นคอ-1( Stiff Neck, BYT & WC, 29-7-2556 )

โรคปวดมือและนิ้วมือ( Arthritis of Hands and Fingers, GSM, 12-4-2556 )

โรคไหล่ติด( Periarthritis of the Shoulder Joint )

โรค Writer’s Cramp

โรคปวดบริเวณรอยพับข้อมือใต้นิ้วหัวแม่มือ