ชาอู่อี๋เหยียน

สิบสุดยอดชาจีนอันเลื่องชื่อ : ชาอู่อี๋เหยียน

ชาอู่อี๋เหยียนเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองอู่อี๋ซาน จัดว่าเป็นชาชั้นเยี่ยมในบรรดาชาอูหลงของจีน และจัดเป็นหนึ่งในสิบสุดยอดชาจีนอันเลื่องชื่อ
จากการที่วัฒนธรรมในการดื่มชาได้เผยแพร่อย่างไม่หยุดหย่อน การส่งออกใบชาอู่อี๋เหยียนก็มีปริมาณมากขึ้นตามไปด้วย โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา เมื่อย่างเข้าในช่วง พ.ศ 2523 ชาอู่อี๋เหยียนยิ่งกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ มีการส่งไปจำหน่ายยังทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้รับการกล่าวขวัญถึงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระแสความนิยมในแดนอาทิตย์อุทัยที่มองว่าเป็นชาที่เสริมความงามและสุขภาพ จึงดึงดูดความสนใจจากสาวงามได้เป็นจำนวนไม่น้อย
ชาอู่อี๋เหยียนได้รับการยกย่องมาแต่โบราณ โดยสืบเสาะไปได้จนถึงสมัยราชวงศ์ใต้ แต่ตามบันทึกลายลักษณ์อักษรที่เก่าแก่ที่สุดพบว่า มีการจารึกไว้ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังจนถึงราชวงศ์หยวน ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ชาอู่อี๋เหยียนถูกกำหนดให้เป็นชาที่ใช้ในราชพิธี และได้กลายมาเป็นชาบรรณาการในที่สุด