ชาอานซีเถี่ยกวนอิน

ชาอานซีเถี่ยกวนอินมีแหล่งผลิตอยู่ที่เมืองอานซี มณฑลฝูเจี้ยน เป็นหนึ่งในสิบสุดยอดชาจีนอันเลื่องชื่อ ในพื้นที่อำเภออานซีเต็มไปด้วยหุบเขา อากาศอบอุ่นชุ่มชื้น ปริมาณน้ำฝนพอเพียง ระบบนิเวศน์เหมาะแก่การเพาะปลูกชาเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น ต้นชาจึงเจริญงอกงามดีและมีชาหลากหลายสายพันธุ์

 

ชาอานซีเถี่ยกวนอินมีประวัติความเป็นมายาวนาน ได้รับสมญานามว่าเป็นราชาแห่งชา น้ำชาเป็นสีเหลืองทอง รสชาติหวานบริสุทธิ์ หวานหอมกรุ่นติดลิ้น ชงถึงเจ็ดครั้งก็ยังคงได้กลิ่นหอม จัดว่าเป็นชาชั้นเยี่ยมในบรรดาชาอูหลงของจีน