ชาดำหูหนาน…สินค้าสุดฮอตในหมู่ธุรกิจต่างชาติ

รายงานข่าวจากเว็บไซต์ www.chinanews.com วันที่ 15 พ.ย. 2554
ระบุว่า ชาดำเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากนักธุรกิจสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส รัสเซีย เบลเยียม คาซัคสถาน และแคนาดา เป็นต้น ในงานนิทรรศการสินค้าเกษตรนานาชาติภาคกลางของจีน
ประจำปี 2554 (2011 China in Central (Hunan) International Agricultural Fair) ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 16 – 22 พ.ย. 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
หงซิง นครฉางซา(长沙红星国际会展中心)

ปี 2553 มณฑลหูหนานได้ส่งออกใบชา 38,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 30) ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าการส่งออกชาดำ 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โดยร้อยละ 33.3 ของผลผลิตใบชาทั้งหมดได้ส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ อาทิ สหภาพยุโรป รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ทวีปแอฟริกาใต้ กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และเอเชียใต้ เป็นต้น ทั้งนี้ หูหนานเป็นมณฑลด้านการส่งออกใบชาที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากมณฑลเจ้อเจียง (ปี 2553 เจ้อเจียงส่งออกใบชา 155,200 ตัน คิดเป็นมูลค่า 394 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ขณะเดียวกัน ช่วงครึ่งแรกของปี 2554 หูหนานได้ส่งออกใบชา 2,000 ตัน (สูงเป็นอันดับที่ 2 ของจีน) คิดเป็นมูลค่า 39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวของปีที่แล้วร้อยละ 35.2

ข้อมูลเพิ่มเติม: งานนิทรรศการสินค้าเกษตรฯ ครั้งนี้ มีคูหาแสดงสินค้าต่าง ๆ รวมกว่า 500 คูหา มีวิสาหกิจจากทั้งในและต่างประเทศรวม 2,000 รายเข้าร่วมจัดแสดงสินค้า ซึ่งมีมากกว่า
100,000 ชนิด โดยจะมีวิสาหกิจชั้นนำขนาดใหญ่ระดับชาติรวมกว่า 30 ราย วิสาหกิจชั้นนำขนาดใหญ่ระดับมณฑลรวมกว่า 60 ราย และมีวิสาหกิจจากต่างประเทศรวม 4 ราย
(สเปน 1 ราย ออสเตรเลีย 1 ราย และเวียดนาม 2 ราย) ที่จะเข้าร่วมงานดังกล่าว