พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์

June 27, 2015

พระอมิตาภะพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์เบื้องซ้าย-ขวา

พระอมิตาภพุทธเจ้า พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ไตรเทพแห่งประจิมทิศ หรือ ซีฟางซานเสิ้ง (西方三圣) พระอมิตาภะพุทธเจ้า (阿彌陀佛) 阿彌陀佛 (ออนี้ทอฮุก) , 彌陀如來 अमिताभबुद्ध – Amitabha Buddha พระอมิตาภะพุทธเจ้า (ออมีท้อฮุก หรือ อามีท้อฮุดโจ๊ว) นั้นได้กล่าวไว้แล้วในเรื่องของพระธยานิพุทธเจ้าในแบบวัชรนิกาย โดยในรูปแบบนี้ถือว่าพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่ง พระธรรมกาย พระอมิตาภะพุทธเจ้า แปลว่า พระพุทธเจ้าผู้มีแสงรัศมีเปล่งประภาสออกมาไม่มีประมาณ […]