TS40 ที่กรองชาน้ำเต้า

฿130.00

**สินค้าอาจไม่เหมือนในรูปที่แสดง เนื่องจากผลิตจากผลน้ำเต้าธรรมชาติ จึงมีขนาดและรูปทรงแตกต่างกัน

In stock