Shop

View cart “DT25 ชาผู่เอ๋อ สุก แบบซอง ZHONG CHA Y0511B(2011)” has been added to your cart.
RT58 ชาผู่เอ๋อ ดิบ Junzhong hao 2010
October 28, 2015
VF02/GS09 กระบอกน้ำ สุญญากาศเก็บร้อนเย็น
October 29, 2015
Show all

DT62 ชาผู่เอ๋อ สุก Jingzhi yuan bing 2014

฿2,500.00

Description

ชาผู่เอ๋อ สุก Jingzhi yuan bing

น้ำหนัก 357 กรัม ปี 2014

DT62 ชาผู่เอ๋อ สุก Jingzhi yuan bing 3 DT62 ชาผู่เอ๋อ สุก Jingzhi yuan bing 10 DT62 ชาผู่เอ๋อ สุก Jingzhi yuan bing 5 DT62 ชาผู่เอ๋อ สุก Jingzhi yuan bing 2_1 DT62 ชาผู่เอ๋อ สุก Jingzhi yuan bing 3DT62 ชาผู่เอ๋อ สุก Jingzhi yuan bing 4