Shop

DT134 ชาผู่เอ๋อ สุก hongyun dangtou 2014
April 7, 2017
DT136 ชาผู่เอ๋อ สุก ban zhang jinya 2014
April 7, 2017
Show all

DT135 ชาผู่เอ๋อ สุก bingdao gu shu gongting jin ya 2015

฿3,900.00

In stock

Description

ชื่อผลิตภัณท์ ชาผู่เออร์ สุก bingdao gu shu gongting jin ya 2015 

น้ำหนัก 357 กรัม

ผลิต ปี 2015