สีน้ำชาของขาผู่เอ๋อดิบ เก็บไว้หลายๆปี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

สีน้ำชาของขาผู่เอ๋อดิบ เก็บไว้หลายๆปี มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

สีา้ำชา ชาผู่เอ๋อ
สีา้ำชา ชาผู่เอ๋อ