ถาดชงชา TEA TRAY

ถาดชงชา (Tea Tray)

ถาดชงชานับเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับในพิธีชงชา ซึ่งจะทำให้การชงชานั้นสะดวกง่ายดาย และยังสามารถเพิ่มอรรถรสในการดื่มชาด้วย

ถาดชงชา มีหลากหลากลักษณะ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

TT35 Teatray ถาดชงชาอัตโนมัติt03 tt10 TT31 ถาดขงชา 3 TT32 ถาดขงชา 3

TT30 ถาดขงชา
TT30 ถาดขงชา

A182 ถ้วยพักชา 6 A181 ถ้วยพักชา 1 TT26 ถาดขงชา (2)

TT24 ถาดขงชา
TT24 ถาดขงชา