ชาผู่เอ๋อ สุก Menghai TAETEA 7572 (2012)

MT42 ปั้นชา YIXING ปั้นมือ
April 2, 2013
อุปกรณ์ชงชา
April 25, 2013
Show all

ชาผู่เอ๋อ สุก TAETEA 7572 (2012)

ชื่อสินค้า

ชาผู่เอ๋อ TAETEA 7572 (ต้ายี่)

Production

ขาผู่เอ๋อสุก

Specification

357 กรัม/แผ่น

วันที่ผลิต

ปี 2012

ผู้ผลิต

Menghai Tea Factory

วิธีการเก็บรักษา

อากาศถ่ายเทได้สะดวก ปราศจากกลิ่นและเก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิห้อง

ชาผู่เอ๋อ ต้าอี้ 7572 2012 (1)

ชาผู่เอ๋อ ต้าอี้ 7572 2012 (8) ชาผู่เอ๋อ ต้าอี้ 7572 2012 (7) ชาผู่เอ๋อ ต้าอี้ 7572 2012 (6) ชาผู่เอ๋อ ต้าอี้ 7572 2012 (4) ชาผู่เอ๋อ ต้าอี้ 7572 2012 (3) ชาผู่เอ๋อ ต้าอี้ 7572 2012 (2) ชาผู่เอ๋อ ต้าอี้ 7572 2012 ชาผู่เอ๋อ ต้าอี้ 7572 2012 (9)

Comments are closed.