ชาผู่เอ๋อร์ต้าอี้

ชาผู่เอ๋อร์ต้าอี้

RT017 ชาผู่เอ๋อ ดิบ TAETEA
RT017 ชาผู่เอ๋อ ดิบ TAETEA

Dà yì gòng tuó 2010 03

Pǔ zhīwèi sān nián chén 301
Pǔ zhīwèi sān nián chén 301

DAYI 7542 301 02

DT40 ชาผู่เอ๋อ สุก TAETEA
DT40 ชาผู่เอ๋อ สุก TAETEA
DT38 ชาผู่เอ๋อ สุก TAETEA
DT38 ชาผู่เอ๋อ สุก TAETEA

DAYI 7572 201 02