ชาผู่เออร์ ต้าอี้ นกยูงสีฟ้า ปี 2012 (Taetea Qianyu Peacock)