การดื่มชาผู่เออร์ของยูนนานแก้โรคเบาหวานได้จริงหรือ?

การดื่มชาผู่เออร์ของยูนนานแก้โรคเบาหวานได้จริงหรือ?

รัฐบาลเมืองผู่เออร์ มณฑลยูนนานได้แถลงข่าวว่า ชาผู่เออร์มีสรรพคุณทางยา ในการลดน้ำตาลในเลือด และป้องกันความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Jilin และมหาวิทยาลัย Chengchun Science and Technology ได้ตรวจสอบและทำการวิจัยเป็นเวลานานกว่า 2 ปี ทั้งนี้ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมณฑลยูนนานได้จัดเวทีหารือระหว่างผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการดื่มชาผู่เออร์ด้วย

ชาผู่เอ๋อ

นาย Sheng Jun รองนายอำเภอเมืองผู่เออร์กล่าวว่า ผู้เชี่ยวชาญมั่นใจว่า การดื่มชาผู่เออร์ในปริมาณที่เหมาะสม จะสามารถช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือด และป้องกันความเสี่ยงจากการเป็นโรคเบาหวาน เนื่องจากชาผู่เออร์มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเติบโตของเอนไซม์ ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคเบาหวาน

การวิจัยในช่วงแรก ได้ทำการทดลองกับหนูจำนวน 20 ตัว ที่มีปริมาณน้ำตาลในเลือดสูง โดยนักวิจัยจะให้ชาผู่เออร์แก่หนูจำนวน 10 ตัว ดื่มเป็นประจำ และไม่ให้ชาผู่เออร์แก่หนูที่เหลืออีก 10 ตัวดื่มเลย ผลการวิจัยภายหลัง 11 เดือน พบว่า หนูที่ได้ดื่มชาผู่เออร์ทั้ง 10 ตัว รอดชีวิต และไม่ปรากฏสัญญาณของการติดเชื้อ ในขณะที่มีหนูเพียง 2 ตัว ที่ไม่ได้ดื่มชาผู่เออร์ รอดชีวิต และอีก 8 ตัวตายจากการติดเชื้อ

ทีมนักวิจัยยังได้เปรียบเทียบผลของการใช้ชาผู่เออร์กับยา Rosiglitazone ซึ่งใช้ในการลดปริมาณน้ำตาลในเลือดอย่างแพร่หลาย ในช่วงเวลา 2 สัปดาห์พบว่า หนูที่ได้รับยา Rosiglitazone มีปริมาณน้ำตาลในเลือดลดลง 36.5 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่หนูที่ได้รับชาผู่เออร์ มีปริมาณน้ำตาลในเลือดลดลงถึง 42 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ นักวิจัยยังได้ใช้ชาผู่เออร์ทดลองกับอาสาสมัครที่เป็นโรคเบาหวานจำนวน 120 คน โดยอาสาสมัครต้องดื่มชาผู่เออร์เป็นประจำ และหยุดยาที่ใช้อยู่ทั้งหมด จากการวิจัยพบว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของอาสาสมัคร มีปริมาณน้ำตาลในเลือดลดลงต่ำกว่า 7 mmol/L หรือลดลงกว่า 35 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ย

แม้จะเป็นที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า ชามีสรรพคุณในการลดปริมาณน้ำตาลในเลือด แต่ชาอู่หลงและชาผู่เออร์ถือเป็นชาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด บางครั้งผู้ดื่มจะมีอาการอ่อนเพลีย หัวใจเต้นแรง และวิงเวียน เนื่องจากน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างรวดเร็ว ชาวจีนเรียกผู้มีอาการลักษณะเช่นนี้ว่า “เมาชา” หรือ Zui Cha

นาย Sheng Jun ยังกล่าวเสริมด้วยว่า ชาวยูนนานถือว่าเป็นผู้มีอายุยืนยาวที่สุดในจีน ซึ่งเป็นผลมาจากการดื่มชา นอกจากนี้ มณฑลยูนนานยังมีผู้เป็นโรคมะเร็งน้อยที่สุดในจีน และเมืองผู่เออร์เป็นเมืองที่มีผู้เป็นโรคมะเร็งน้อยที่สุดในมณฑลยูนนาน ทั้งนี้ เมืองผู่เออร์ได้ลงทะเบียนขอสิทธิบัตรสำหรับสรรพคุณทางสุขภาพของชาผู่เออร์ และจะเดินหน้าทำวิจัยเรื่องนี้ต่อไป

โดย : น.ส.วรมน สินสุวรรณ
แหล่งข้อมูล : China Daily News
มณฑลยูนนาน / ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในจีน ณ นครคุนหมิง