การชงชาตามแบบ Gongfu Cha

ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการชงชาตามแบบ Gongfu Cha ได้ดังนี้:

 1. เตรียมเครื่องมือและวัตถุดิบ:
  • เตรียมเครื่องชงชาเช่น Yixing Clay Teapot หรือ Gaiwan, แก้วใบชา, Cha Dao, และอื่น ๆ
  • เตรียมใบชาที่ต้องการใช้ชง
 2. การล้างเครื่องมือและชาม:
  • เทน้ำร้อนลงในป้านชาหรือกาน้ำชาและถ้วยต่างๆเพื่อล้างและทำความสะอาด
 3. การใส่ใบชา:
  • ใส่ใบชาลงในป้านชาหรือกาน้ำชาที่เลือกใช้ โดยปรับปรุงปริมาณใบชาตามความต้องการ ปิดฝาเครื่องชงชา
 4. การแช่ชาแรกหรือการปลุกชา/ล้างชา (Rinse):
  • เทน้ำร้อน (ประมาณ 95-100 องศาเซลเซียส) ลงในเครื่องชงชาที่มีใบชาและรอประมาณ 5-10 วินาทีเพื่อแช่ชาแรกและให้ใบชาเปิดตัว จากนั้นจึงเททิ้งหรือสามารถราดบนป้านชาได้
 5. การชงชา:
  • เทน้ำร้อน (ประมาณ 95-100 องศาเซลเซียส) ลงในเครื่องชงชาที่มีใบชา โดยประมาณปริมาณใบชา 1 ส่วนกับน้ำ 15-20 ส่วน
  • ประมาณเวลาชงชาทั้งหมดประมาณ 10-30 วินาทีต่อรอบ โดยขึ้นอยู่กับชนิดของใบชาและความเข้มข้นที่ต้องการ
 6. การเทน้ำชาออกจากเครื่องชงชา:
  • เทน้ำชาลงในถ้วยพักชา (Cha Hai) เพื่อเตรียมสำหรับการเสริฟชา
 7. การเปิดใบชาและการรับประทาน:
  • เปิดฝาเครื่องชงชาและหยิบใบชาออกจากเครื่องชงชา
  • นำแก้วใบชาไปยื่นให้กับผู้ดื่มชาและเพลิดเพลินกับกลิ่นหอมและรสชาติของชา

ขั้นตอนและเวลาที่ใช้ในการชงชาตามแบบ Gongfu Cha อาจแตกต่างไปขึ้นอยู่กับชนิดของใบชา ความเข้มข้นที่ต้องการ และความชำนาญของผู้ชงชา ในทางปฏิบัติ ความชำนาญและประสบการณ์ของชาวจีนในการชงชา Gongfu Cha จะมีบทบาทสำคัญในการควบคุมเวลาและการปรับปรุงกระบวนการชงชาให้เหมาะสม